EVN: Hơn 6.000 khách hàng bị ghi nhầm hoá đơn tiền điện

Lên top