NCB đặt mục tiêu tăng vốn điều lệ lên hơn 7.000 tỉ đồng

Cổ đông biểu quyết tại ĐHĐCĐ NCB 2021. Ảnh: NCB
Cổ đông biểu quyết tại ĐHĐCĐ NCB 2021. Ảnh: NCB
Cổ đông biểu quyết tại ĐHĐCĐ NCB 2021. Ảnh: NCB
Lên top