Năm 2021, NCB sẽ tăng vốn lên 7.000 tỉ đồng

Trong năm 2020, hoạt động kinh doanh của NCB tiếp tục ổn định, hiệu quả, bền vững. Ảnh: NCB
Trong năm 2020, hoạt động kinh doanh của NCB tiếp tục ổn định, hiệu quả, bền vững. Ảnh: NCB
Trong năm 2020, hoạt động kinh doanh của NCB tiếp tục ổn định, hiệu quả, bền vững. Ảnh: NCB
Lên top