NCB của hiện tại: Vững nội lực, giữ niềm tin.

NCB đứng thứ hai trong các ngân hàng về tăng trưởng dòng tiền thu nhập lãi thuần. Ảnh: NCB
NCB đứng thứ hai trong các ngân hàng về tăng trưởng dòng tiền thu nhập lãi thuần. Ảnh: NCB
NCB đứng thứ hai trong các ngân hàng về tăng trưởng dòng tiền thu nhập lãi thuần. Ảnh: NCB
Lên top