NCB và quỹ hành trình xanh tài trợ xây nhà ở cho 2 cựu chiến binh

Lễ khởi công xây dựng nhà ở cho hai cựu chiến binh. Nguồn: NCB
Lễ khởi công xây dựng nhà ở cho hai cựu chiến binh. Nguồn: NCB
Lễ khởi công xây dựng nhà ở cho hai cựu chiến binh. Nguồn: NCB
Lên top