Kiểm toán viên không được nhậu, hát karaoke với đơn vị được kiểm toán

Ảnh: Kiểm toán Nhà nước
Ảnh: Kiểm toán Nhà nước
Ảnh: Kiểm toán Nhà nước

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top