Vietjet công bố báo cáo kiểm toán 2018: Kinh doanh tăng trưởng tới 49%

Lên top