Huawei nhận thêm cú sốc: Gã khổng lồ Microsoft dừng hợp tác

Lên top