Nối gót Google, Microsoft tuyên bố đưa Huawei vào "danh sách đen"

Lên top