Hoạt động không hiệu quả, Quốc Cường Gia Lai giải thể công ty con

CEO Quốc Cường Gia Lai - bà Nguyễn Thị Như Loan
CEO Quốc Cường Gia Lai - bà Nguyễn Thị Như Loan
CEO Quốc Cường Gia Lai - bà Nguyễn Thị Như Loan

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top