Quốc Cường Gia Lai có 14 giao dịch bất thường trị giá nghìn tỉ đồng

Bà Nguyễn Thị Như Loan- Chủ tịch Quốc Cường Gia Lai
Bà Nguyễn Thị Như Loan- Chủ tịch Quốc Cường Gia Lai
Bà Nguyễn Thị Như Loan- Chủ tịch Quốc Cường Gia Lai
Lên top