Tôm hùm từng là món ăn rẻ tiền của người nghèo

Tôm hùm là loài có giá trị dinh dưỡng cao. Ảnh: Moodysbutchershop
Tôm hùm là loài có giá trị dinh dưỡng cao. Ảnh: Moodysbutchershop
Tôm hùm là loài có giá trị dinh dưỡng cao. Ảnh: Moodysbutchershop
Lên top