Cả tháng nhịn chợ để "giải cứu" tôm hùm?

Ảnh: Báo Công thương
Ảnh: Báo Công thương
Ảnh: Báo Công thương
Lên top