VFF buộc Quế Ngọc Hải chịu mọi chi phí điều trị cho Anh Khoa là vô lý!

Pha vào bóng nguy hiểm của Quế Ngọc Hải với Anh Khoa. Ảnh: IT
Pha vào bóng nguy hiểm của Quế Ngọc Hải với Anh Khoa. Ảnh: IT
Pha vào bóng nguy hiểm của Quế Ngọc Hải với Anh Khoa. Ảnh: IT