Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

VFF buộc Quế Ngọc Hải chịu mọi chi phí điều trị cho Anh Khoa là vô lý!

Pha vào bóng nguy hiểm của Quế Ngọc Hải với Anh Khoa. Ảnh: IT
Pha vào bóng nguy hiểm của Quế Ngọc Hải với Anh Khoa. Ảnh: IT