Từ bé Hải An, lòng nhân được đánh thức

Lấy giác mạc của bé gái Hải An tại nhà riêng của cháu (ảnh: LDO).
Lấy giác mạc của bé gái Hải An tại nhà riêng của cháu (ảnh: LDO).
Lấy giác mạc của bé gái Hải An tại nhà riêng của cháu (ảnh: LDO).