Trẻ bị rách đầu vì tự đẻ ở nhà: Thuận theo "tự nhiên" là tội ác

Hình ảnh cháu bé được cho là "sinh con thuận tự nhiên", với dây rốn chưa được cắt được đăng trên Face book của bà mẹ ở Hải Dương
Hình ảnh cháu bé được cho là "sinh con thuận tự nhiên", với dây rốn chưa được cắt được đăng trên Face book của bà mẹ ở Hải Dương
Hình ảnh cháu bé được cho là "sinh con thuận tự nhiên", với dây rốn chưa được cắt được đăng trên Face book của bà mẹ ở Hải Dương

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM