Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Bà nội dùng dao đỡ đẻ, trẻ sơ sinh bị rách đầu vệt dài