Tính mạng con người không thể đo đếm bằng tiền

Sự cố tai biến chạy thận tại BV đa khoa tỉnh Hoà Bình khiến 8 người tử vong. Ảnh: LDO
Sự cố tai biến chạy thận tại BV đa khoa tỉnh Hoà Bình khiến 8 người tử vong. Ảnh: LDO