Tiếng kêu của Bộ trưởng và đề nghị của Thủ tướng

(ảnh cắt từ clip).
(ảnh cắt từ clip).