Bộ trưởng Bộ Y tế đề nghị công an cắm chốt, tuần tra trong bệnh viện

Bộ trưởng Bộ Y tế trả lời về an ninh bệnh viện (Ảnh: T.Linh)
Bộ trưởng Bộ Y tế trả lời về an ninh bệnh viện (Ảnh: T.Linh)