Sàn online tràn lan hàng giả, hàng nhái: Đừng đẩy trách nhiệm sang… “các bên”

Đồng hồ thông minh màn hình cảm ứng có tính năng gọi điện giá chỉ 155.000 đồng bán trên một sàn TMĐT. Không phải hàng giả hàng nhái kém chất lượng thì là gì?
Đồng hồ thông minh màn hình cảm ứng có tính năng gọi điện giá chỉ 155.000 đồng bán trên một sàn TMĐT. Không phải hàng giả hàng nhái kém chất lượng thì là gì?
Đồng hồ thông minh màn hình cảm ứng có tính năng gọi điện giá chỉ 155.000 đồng bán trên một sàn TMĐT. Không phải hàng giả hàng nhái kém chất lượng thì là gì?