“Quan” thôn cũng có cách “ăn” của mình

Người dân thôn 4 xã Thiệu Dương, TP. Thanh Hoá bức xúc vì cách "ăn" và "chia" của ông bí thư chi bộ.
Người dân thôn 4 xã Thiệu Dương, TP. Thanh Hoá bức xúc vì cách "ăn" và "chia" của ông bí thư chi bộ.
Người dân thôn 4 xã Thiệu Dương, TP. Thanh Hoá bức xúc vì cách "ăn" và "chia" của ông bí thư chi bộ.