Chào mừng 89 năm Báo Lao Động

Ông Tốt, ông Khoa và những hạt mầm của “văn hóa từ chức”

Ông Nguyễn Văn Khoa. Ảnh: Tuổi Trẻ
Ông Nguyễn Văn Khoa. Ảnh: Tuổi Trẻ