Ơn trời, ĐT Việt Nam vẫn thắng được… Campuchia!

 Ảnh: D.P
Ảnh: D.P