Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Ngày Quốc tế Hạnh phúc với bữa cơm yêu thương chia sẻ

Ngày Quốc tế Hạnh phúc – ngày của yêu thương và chia sẻ (Ảnh minh họa theo báo Nhân dân điện tử)
Ngày Quốc tế Hạnh phúc – ngày của yêu thương và chia sẻ (Ảnh minh họa theo báo Nhân dân điện tử)