Ngày 8.3, hạnh phúc không thể mong manh như thế?

Phụ nữ miền núi vào ngày quốc tế 8.3.
Phụ nữ miền núi vào ngày quốc tế 8.3.