Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Muốn bình đẳng giới, sao lại bắt đàn ông phải trả tiền?

Đừng để ai phải trả tiền cho mình khi đi ăn.
Đừng để ai phải trả tiền cho mình khi đi ăn.