“Máy chém” giá điện nhà trọ đâu chỉ ở Hà Nam mà ở khắp nơi

Kiểm tra côngtơ điện (ảnh:EVN).
Kiểm tra côngtơ điện (ảnh:EVN).
Kiểm tra côngtơ điện (ảnh:EVN).