Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Hồ Thành Công và “tư duy nuốt chửng“

Hồ Thành Công (Ảnh Tuổi Trẻ)
Hồ Thành Công (Ảnh Tuổi Trẻ)