Hãy bỏ hộ khẩu giấy để quản lí dân cư theo công nghệ 4.0!

Sổ hộ khẩu. Ảnh minh họa.
Sổ hộ khẩu. Ảnh minh họa.