Đủ kiểu khổ vì dịch vụ “ăn theo” sổ hộ khẩu

Hiện tại còn rất nhiều thủ tục hành chính ăn theo sổ hộ khẩu. Ảnh: Hải Nguyễn
Hiện tại còn rất nhiều thủ tục hành chính ăn theo sổ hộ khẩu. Ảnh: Hải Nguyễn