Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Đủ kiểu khổ vì dịch vụ “ăn theo” sổ hộ khẩu

Hiện tại còn rất nhiều thủ tục hành chính ăn theo sổ hộ khẩu. Ảnh: Hải Nguyễn
Hiện tại còn rất nhiều thủ tục hành chính ăn theo sổ hộ khẩu. Ảnh: Hải Nguyễn