Giới sao Việt tranh cãi nảy lửa về đồng phục mới của Vietnam Airlines