Giáo viên chửi học viên "óc lợn": Trung tâm tiếng Anh thiếu chuyên nghiệp

Sự việc cô giáo có lời lẽ tục tĩu với học viên. Ảnh cắt từ clip
Sự việc cô giáo có lời lẽ tục tĩu với học viên. Ảnh cắt từ clip