Trung tâm ngoại ngữ có giám đốc chửi học viên là “óc lợn” hoạt động trái phép

Sở GDĐT xác định MST English chưa được cấp giấy phép hoạt động trung tâm ngoại ngữ. Ảnh: TL
Sở GDĐT xác định MST English chưa được cấp giấy phép hoạt động trung tâm ngoại ngữ. Ảnh: TL
Sở GDĐT xác định MST English chưa được cấp giấy phép hoạt động trung tâm ngoại ngữ. Ảnh: TL
Lên top