Đừng để khi cái chết đến mới thảng thốt giật mình!

Hiện trường vụ nổ kinh hoàng ở Bắc Ninh. Ảnh: Tuấn Minh.
Hiện trường vụ nổ kinh hoàng ở Bắc Ninh. Ảnh: Tuấn Minh.
Hiện trường vụ nổ kinh hoàng ở Bắc Ninh. Ảnh: Tuấn Minh.