Đêm bán kết Hoa hậu Hoàn vũ trong bóng tối và sự “cố đấm ăn xôi”

Đêm bán kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 (ảnh: BTC HHHV 2017).
Đêm bán kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 (ảnh: BTC HHHV 2017).