Cuộc gặp cấp cao liên Triều - Sự kiện lịch sử mở trang sử mới

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un và Tổng thống Moon Jae-in có cuộc gặp thượng đỉnh ngày 27.4.2018. Ảnh: AP
Nhà lãnh đạo Kim Jong-un và Tổng thống Moon Jae-in có cuộc gặp thượng đỉnh ngày 27.4.2018. Ảnh: AP
Nhà lãnh đạo Kim Jong-un và Tổng thống Moon Jae-in có cuộc gặp thượng đỉnh ngày 27.4.2018. Ảnh: AP