Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Cốc trà đá và “bốn con số“