Cán bộ thôn chặn xe cưới đòi nợ: Lý - tình ở đâu rồi?

Hiện trường chặn xe cưới để đòi nợ (Ảnh do gia đình cung cấp/NLD)
Hiện trường chặn xe cưới để đòi nợ (Ảnh do gia đình cung cấp/NLD)