Đoàn ôtô rước dâu bị cán bộ thôn chặn đòi tiền làm đường

Đoàn ôtô rước dâu bị cán bộ thôn chặn vì chưa nộp đủ tiền làm đường. Ảnh: Gia đình cung cấp.
Đoàn ôtô rước dâu bị cán bộ thôn chặn vì chưa nộp đủ tiền làm đường. Ảnh: Gia đình cung cấp.
Đoàn ôtô rước dâu bị cán bộ thôn chặn vì chưa nộp đủ tiền làm đường. Ảnh: Gia đình cung cấp.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top