Bi hài chuyện Nghệ An “cách chức” hiệu trưởng

Phụ huynh trường Mầm non Quỳnh Tân tụ tập phản đối Hiệu trưởng. Ảnh: XB
Phụ huynh trường Mầm non Quỳnh Tân tụ tập phản đối Hiệu trưởng. Ảnh: XB
Phụ huynh trường Mầm non Quỳnh Tân tụ tập phản đối Hiệu trưởng. Ảnh: XB

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top