Bất cập trạm thu phí BOT Cai Lậy: Bộ Giao thông Vận tải không thể làm trọng tài

Mặt đường QL1 thuộc dự án BOT Cai Lậy xuống cấp. Ảnh: Zing
Mặt đường QL1 thuộc dự án BOT Cai Lậy xuống cấp. Ảnh: Zing
Mặt đường QL1 thuộc dự án BOT Cai Lậy xuống cấp. Ảnh: Zing
Lên top