Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Bán thịt lợn giá rẻ bị hắt dầu luyn, trách nhiệm thuộc về ai?

Chị Xuyến ngồi thất thần trước phản thịt bị đổ dầu luyn cùng chất thải hôm 11.5. Ảnh: FB Ngô Thị Duyên
Chị Xuyến ngồi thất thần trước phản thịt bị đổ dầu luyn cùng chất thải hôm 11.5. Ảnh: FB Ngô Thị Duyên