Bạn là người hát Bolero hay nhất

Jang Mi được cư dân mạng phong "Thánh nữ Bolero"
Jang Mi được cư dân mạng phong "Thánh nữ Bolero"