Bạn là người hát Bolero hay nhất

Jang Mi được cư dân mạng phong "Thánh nữ Bolero"
Jang Mi được cư dân mạng phong "Thánh nữ Bolero"
Jang Mi được cư dân mạng phong "Thánh nữ Bolero"