Án oan sai - đâu là giải pháp khắc phục?

Ảnh: TL
Ảnh: TL