Án oan sai: Nguyên nhân quá rõ, vấn đề là sửa chữa

Ông Lé với quyết định bồi thường oan sai vừa nhận được từ Viện KSND tỉnh Sóc Trăng ngày 13.3.2015. Ảnh: T.L
Ông Lé với quyết định bồi thường oan sai vừa nhận được từ Viện KSND tỉnh Sóc Trăng ngày 13.3.2015. Ảnh: T.L
Ông Lé với quyết định bồi thường oan sai vừa nhận được từ Viện KSND tỉnh Sóc Trăng ngày 13.3.2015. Ảnh: T.L