BÀI THI VIẾT "VIỆT NAM - VẺ ĐẸP BẤT TẬN":

Sắc vàng Tam Cốc

Vẻ đẹp của Tam Cốc. Ảnh: CatbaExpress
Vẻ đẹp của Tam Cốc. Ảnh: CatbaExpress
Vẻ đẹp của Tam Cốc. Ảnh: CatbaExpress