Yahoo Messenger ngừng hoạt động ngày 17.7 - vĩnh biệt huyền thoại

Những khung chát gắn với ký ức nhiều người trong suốt 20 năm qua.
Những khung chát gắn với ký ức nhiều người trong suốt 20 năm qua.
Những khung chát gắn với ký ức nhiều người trong suốt 20 năm qua.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM