NÓNG: Nếu không nộp hình chân dung, nhà mạng sẽ khóa thuê bao

Nhà mạng yêu cầu khách hàng cập nhập hình ảnh và thông tin.
Nhà mạng yêu cầu khách hàng cập nhập hình ảnh và thông tin.
Nhà mạng yêu cầu khách hàng cập nhập hình ảnh và thông tin.