Nhà mạng ưu ái thuê bao trả sau khi Thông tư 47 có hiệu lực

Thuê bao trả sau được ưu ái.
Thuê bao trả sau được ưu ái.